Định nghĩa Phong Trào Cursillo

Phong Trào Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội, có phương pháp riêng, nhằm làm cho những chân lý thiết yếu Kitô Giáo được sinh động một cách cá biệt, độc đáo và sáng tạo nơi từng người. Khi khám phá được tiềm năng cũng như chấp nhận những giới hạn của mình, con người sẽ định hướng được quyền tự do của mình bằng niềm xác tín, tăng cường ý chí mình nhờ quyết tâm và điều hướng được tình bằng hữu của mình một cách kiên trì trong cuộc sống hằng ngày, cả riêng cho bản thân lẫn tha nhân.

Nếu bạn ước muốn tìm hiều thêm về PT Cursillo, xin vui lòng mua tập sách nhỏ “Tìm Hiểu PT Cursillo” (tiếng Việt) trên trang Tài Liệu Cursillo hoặc liên lạc Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo trong giáo phận của bạn.