Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 26 tại ĐH Lewis, Romeoville, IL

Mẫu ghi danh  trực tuyến – closed

Mẫu ghi danh (PDF) – closed

Mẫu ghi danh (MS Word) – closed

Các câu hỏi thường gặp (PDF)

Bản Đồ Đại Hội Cursillo tại Đại Học Lewis (PDF)

Chương Trình Chi Tiết (PDF)

Parking Permit (PDF)

Các câu hỏi thường gặp

Thứ Năm 4-8 đến Chúa nhật 7-8-2016.

Đại Học Lewis, One University Parkway Romeoville, IL 60446.

  • $345.00 mỗi người nếu Phiếu Ghi Tên Tham Dự được nhận trước ngày 156- 2016.
  • Lệ phí tăng lên $400 mỗi người vào ngày 16-6- 2016.
  • Không thể bảo đảm còn chỗ sau ngày 30 tháng 6, 2016.

Không được. Lệ phí ghi tên tham dự phải được gởi kèm theo Phiếu Ghi Tên đầy đủ.

Bạn có thể ghi tên trên internet ở địa chỉ này https://www.natl-cursillo.org/encounter/ hoặc lấy Phiếu Ghi Tên xuống, điền vào và kèm theo lệ phí tham dự đầy đủ gởi đến địa chỉ sau đây: The National Cursillo Center, P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537. Bạn cũng có thể “fax” đến 512-746-2030, hay e-mail đến địa chỉ của Trung Tâm: admin@natl-cursillo.org. Xin ghi tên cho riêng từng người.

Phải chịu trả lệ phí $40.00 mỹ kim nếu quyết định không tham dự trước ngày 31- 5 – 2016. Không hoàn trả lệ phí ghi tên nếu báo tin quyết định không tham dự sau ngày 31 tháng 5, 2016 – Không có trường hợp ngoại lệ! Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc vẫn phải đóng tiền đầy đủ cho Đại Học Lewis cho dù bạn không tham dự.

Có thể trả bằng Visa, MasterCard, Discover, American Express hoặc chi phiếu cá nhân. Xin ghi trả cho National Cursillo Center và gởi đến địa chỉ này: National Cursillo Center, P.O. Box 799, Jarrell, Texas 76537. Các Chủ Tịch VPĐH/GP cũng có thể khấu trừ vào ngân phiếu bảo trợ đã nhận được do quỹ Yểm Trợ $3 mỹ kim/năm gởi tặng để thanh toán lệ phí ghi tên tham dự Đại Hội, tùy theo quyết định của VPĐH/GP địa phương.

Đại Học sẽ cung cấp khăn trải giường, gối và khăn tắm.

Bắt đầu từ 2:00pm đến 8:00pm Thứ Năm, 4 – 8 – 2016.

Ăn tối từ 5:00pm – 7:00pm. Và
khởi sự khai mạc Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 26 lúc 7:30pm tại the Field House.

Các Cursillistas phải làm thủ tục ra về trước 10:00 giờ sáng Chúa nhật, ngày 7 – 8 – 2016. Không có trường hợp ngoại lệ.

Đại Học Lewis cách Phi Trường Quốc Tế O’Hare (ORD) 40 phút. Có dịch vụ chuyên chở miễn phí từ Phi Trường ORD ngày thứ Năm 4 – 8 – 2016 hoặc chở đến Phi Trường ORD sáng Chúa nhật, ngày 7 – 8 – 2016.

Lệ phí ghi tên tham dự Đại Hội bao gồm ba đêm ngủ nghỉ, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn thứ Sáu và thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa nhật trước khi ra về.

CHÚ Ý: Các tham dự viên tự lo liệu lấy bữa ăn trưa thứ Năm. Bữa ăn này không gồm có trong lệ phí tham dự Đại Hội.