Chào mừng bạn đến với PT Cursillo Quốc Gia

Phong Trào Cursillo Là Gì?

Phong Trào Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội, có phương pháp riêng, nhằm làm cho những chân lý thiết yếu Kitô Giáo được sinh động một cách cá biệt, độc đáo và sáng tạo nơi từng người.  Xin xem tiếp »

 Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Thứ 30   

Có khoảng chừng 800 Cursillistas, Giáo dân, Tu sĩ và người sùng đạo tụ tập với nhau qua hình ảnh trong hai ngày 24-25 tháng Bảy2020 để mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 30 và là lần đầu tiên qua hình ảnh. Thế giới bị tê liệt nhưng đã không ngăn chặn được chúng ta! Chúng ta gặp nhiều trục trặc kỹ thuật, nhưng Đặc sủng Cursillo đã hiện diện, và chúng ta làm nên lịch sử! Bạn có mặt, bạn kiên nhẫn, tình bạn, văn hóa của bạn và tình yêu Chúa Kitô và Cursillo của bạn đã làm cho Đại hội Toàn quốc này rất đặc biệt. Có thể coi như một pha trộn giữa các nhóm ngôn ngữ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên qua hình ảnh: Anh ngữ, Hoa ngữ, Phi Luật Tân, Đại Hàn, Tây Ban Nha, và Việt Nam.

THÔNG TIN

cdc-picCursillo de Cursillos

Thật đơn giản, đó là một khóa học về tính cách chân thật và đơn sơ của Đặc Sủng hình thành Phong Trào. Hãy quyết định tham dự một Khóa Cursillo de Cursillos trong miền của bạn và để cho Đặc Sủng Cursillo đào luyện bạn, nói cho bạn biết và thay đổi bạn.

Xin xem tiếp

eduardo

Tôi Tớ Chúa
Eduardo Bonnín Aguiló

Một Kitô Hữu Tập Sự


Sáng Lập Viên

PT Cursillo
1917 – 2008


Bước đầu tiên trong tiến trình Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ông Eduardo đã được công bố tại Mallorca, Tây Ban Nha vào ngày 5 tháng 2, 2015. Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc mời gọi các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho việc Phong Thánh Ông Eduardo Bonnín Aguiló sớm thành hiện thực. Xem thẻ cầu nguyện


Xin xem tiếp »

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Trung Tâm Học Liệu (TTHL) được thiết lập nhằm cung cấp học liệu và thông tin về Đặc Sủng của PT Cursillo.

Xin xem tiếp »

TÀI LIỆU CURSILLO

Đây là tài liệu và sách vở chính thức của PT Cursillo được phổ biến trên Internet. Nếu đọc hết tất cả tài liệu này, bạn có thể khởi sự sinh hoạt Trường Lãnh Đạo.

Xin xem tiếp »

BẢN TIN CURSILLO QUỐC GIA

Phong Trào Cursillo nhằm loan truyền tin vui nhất của thực tại khả quan nhất, đó là Thiên Chúa trong Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương tiện hữu hiệu nhất, đó là tình bạn.

Xin xem tiếp »