Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 29

Kỷ Niệm 75 năm Cursillo tại Mallorca

18 đến 21 tháng 7, 2019

Đại Học Scranton, PA

Lệ phí ghi danh là $350 một người  trước ngày 1 tháng 6. Lệ phí tăng lên $400 mỗi người vào ngày 1-6- 2019.

Chúng tôi không thể chắc chắn giữ chỗ tham dự nếu đơn ghi danh nhận sau ngày 1 tháng 7 năm 2019.

Mẫu ghi danh  trực tuyến

Mẫu ghi danh (PDF)

Mẫu ghi danh (MS Word)

Mẫu Thông Báo Chuyến Bay trực tuyến

Mẫu Thông Báo Chuyến Bay (PDF)

Bản Đồ Đại Hội (PDF)

Các câu hỏi thường gặp (PDF)

Flyer cho Đại Hội (JPEG)

Chương Trình Đại Hội  (PDF)

Các câu hỏi thường gặp

Thứ Năm 18 đến Chúa nhật 21 tháng 7, 2019.

Đại Học Scranton, 800 Linden Street, Scranton, PA 18510

 

  • $350 mỗi người nếu Phiếu Ghi Tên Tham Dự được nhận trước ngày 1-6- 2019.
  • Lệ phí tăng lên $400 mỗi người vào ngày 1-6- 2019.
  • Không bảo đảm còn chỗ sau ngày 1 tháng 7, 2019.

Không được. Lệ phí ghi tên tham dự phải được gởi kèm theo Phiếu Ghi Tên đầy đủ.

Bạn có thể ghi tên trên internet ở địa chỉ này https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/ hoặc lấy Phiếu Ghi Tên xuống, điền vào và kèm theo lệ phí tham dự đầy đủ gởi đến địa chỉ sau đây: The National Cursillo Center, P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537.  Bạn cũng có thể “fax” đến  512-746-2030, hay e-mail đến địa chỉ của Trung Tâm: admin@natl-cursillo.org.  Xin ghi tên cho riêng từng người.

 

Phải chịu trả lệ phí $40.00 mỹ kim nếu quyết định không tham dự trước ngày 15- 6- 2019. Không hoàn trả lệ phí ghi tên nếu báo tin quyết định không tham dự sau ngày 15 tháng 6, 2019 – Không có trường hợp ngoại lệ!

Có thể trả bằng Visa, MasterCard, Discover, American Express hoặc chi phiếu cá nhân. Xin ghi trả cho National Cursillo Center và gởi đến địa chỉ này: National Cursillo Center, P.O. Box 799, Jarrell, Texas 76537. Các Chủ Tịch VPĐH/GP cũng có thể khấu trừ vào ngân phiếu bảo trợ đã nhận được do quỹ Yểm Trợ $3 mỹ kim/năm gởi tặng để thanh toán lệ phí ghi tên tham dự Đại Hội, tùy theo quyết định của VPĐH/GP địa phương.

Đại Học sẽ cung cấp khăn trải giường, gối và khăn tắm.

Bắt đầu từ 1:00pm đến 8:00pm Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019.

 

Ăn tối từ 5:15pm – 7:15pm. Và khởi sự khai mạc Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 29 lúc 7:30pm tại Byron Center.

Các Cursillistas phải làm thủ tục ra về trước 10:00 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21 tháng 7, 2019. Không có trường hợp ngoại lệ.

Đại Học Scranton cách Phi Trường Quốc Tế Wilkes-Barre/Scranton (AVP) 15 phút. Có dịch vụ chuyên chở miễn phí từ Phi Trường AVP ngày thứ Năm 18 tháng 7 hoặc chở đến Phi Trường AVP sáng Chúa nhật, ngày 21 tháng 7, 2019.

Lệ phí ghi tên tham dự Đại Hội bao gồm ba đêm ngủ nghỉ, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn thứ Sáu và thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa nhật trước khi ra về.

CHÚ Ý: Các tham dự viên tự lo liệu lấy bữa ăn trưa thứ Năm. Bữa ăn này không gồm có trong lệ phí tham dự Đại Hội.

Các phòng ngủ và phòng họp đều có máy lạnh.