Mẫu Đơn & Thông Báo của PT Cursillo Toàn Quốc

Trang này được duy trì bởi các nhân viên của Trung tâm Cursillo Toàn Quốc. Những vị lãnh đạo cấp Giáo phận và Miền nên tải về và in các mẫu đơn khi cần thiết.

  • Thông báo từ Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ (PDF)
  • Mẫu Tường Trình của giáo phận (MSword) (PDF)
  • Hoá đơn đóng Niên Liễm cho Tài Khoá 2017 (MSword) (PDF)
  • Ủng Hộ PT Cursillo TQ qua Chương Trình “Amazon Smile” (PDF)
  • Tình Trạng Quỹ Chiến Dịch $3/năm & giảm thêm 10% tiền mua sách (PDF)
  • Thư giải thích về nội dung của cuốn Chỉ Nam mới (PDF)
  • Thông báo về việc dùng Powerpoint trong các Khóa Ba Ngày (PDF)
  • Danh sách các PT Cursillo GP liên kết/affiliated với PT Cursillo TQ
  • Cập nhật thông tin liên lạc của Chủ Tịch PT/Linh Hướng  – Trực tiếp trên Mạng

Để chắc chắn bạn có được mẫu đơn mới nhất, xin vui lòng không đăng các mẫu đơn tải về trên các trang web khác.