Mẫu Đơn & Thông Báo của PT Cursillo Toàn Quốc

Trang này được duy trì bởi các nhân viên của Trung tâm Cursillo Toàn Quốc. Những vị lãnh đạo cấp Giáo phận và Miền nên tải về và in các mẫu đơn khi cần thiết.

Để chắc chắn bạn có được mẫu đơn mới nhất, xin vui lòng không đăng các mẫu đơn tải về trên các trang web khác.

Thông Báo

  • Phúc Trình Hằng Năm của VPĐH/GP và Niên Liễm Hỗ Trợ PT Cursillo  (PDF)
  • Cẩm Nang Linh Hướng Mới 2016 (PDF)
  • Tiêu chuẩn cho khách mời quốc tế tại các buổi sinh hoạt Cursillo (PDF)
  • Ủng Hộ PT Cursillo TQ qua Chương Trình “Amazon Smile” (PDF)
  • Tình Trạng Quỹ Chiến Dịch $3/năm & giảm thêm 10% tiền mua sách (PDF)
  • Thư giải thích về nội dung của cuốn Chỉ Nam mới (PDF)
  • Thông báo về việc dùng Powerpoint trong các Khóa Ba Ngày (PDF)

Mẫu Đơn

Danh Mục & Liên Kết