Mẫu Đơn & Thông Báo của PT Cursillo Toàn Quốc

Trang này được duy trì bởi các nhân viên của Trung tâm Cursillo Toàn Quốc. Những vị lãnh đạo cấp Giáo phận và Miền nên tải về và in các mẫu đơn khi cần thiết.

Để chắc chắn bạn có được mẫu đơn mới nhất, xin vui lòng không đăng các mẫu đơn tải về trên các trang web khác.

Thông Báo

 • Điều phối viên Quốc gia Việt Nam
 • Tân Ủy Ban Điều Hành của Nhóm OMCC
 • Cập Nhật các Yêu Cầu trong Việc Chuẩn Thuận các Tân Điều Hợp Viên Miền (PDF)
 • Cập Nhật Tài Liệu Hướng Dẫn Thành Viên Nhóm Phục Vụ Miền (PDF)
 • Giới Thiệu về Tài liệu Hướng dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng (PDF)
 • Phúc Trình Hằng Năm của VPĐH/GP và Niên Liễm Hỗ Trợ PT Cursillo  (PDF)
 • Lợi Ích của việc Liên Kết với PT Cursillo Quốc Gia (PDF)
 • Tham gia vào tiến trình phong Chân Phước cho vị sáng lập PT (PDF)
 • Tình Trạng Quỹ Chiến Dịch $3/năm & Nụ Cười Amazon – 2017 (PDF)
 • Tân Ủy Ban Điều Hành của Nhóm NACG Và OMCC (PDF)
 • Cẩm Nang Linh Hướng Mới 2016 (PDF)
 • Tiêu chuẩn cho khách mời quốc tế tại các buổi sinh hoạt Cursillo (PDF)
 • Thư giải thích về nội dung của cuốn Chỉ Nam mới (PDF)
 • Thông báo về việc dùng Powerpoint trong các Khóa Cursillo Cuối Tuần (PDF)

Mẫu Đơn & Văn Kiện

 • Bản Điều Lệ Hoạt Động

– Tiếng Việt (PDF)

– Tiếng Anh (PDF)

Danh Mục & Liên Kết

OMCC