YỂM TRỢ TÀI CHÁNH CHO P.T. CURSILLO TOÀN QUỐC

Phương Pháp của PT Cursillo giúp con người hiểu biết chính mình trọn vẹn hơn để gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Đây là một sứ vụ nhằm khuyến khích những ai luôn quan tâm đến tha nhân và có lòng thương người sống trọn vẹn bí tích Thanh Tẩy của mình và khám phá niềm vui theo Chúa Giêsu trong khi phục vụ Triều Đại của Chúa. Sự yểm trợ tài chánh của bạn rất được trân quý. Xin tải xuống mẫu đơn này nếu bạn muốn gởi qua bưu điện. Nếu bạ̣ṇ̣ thắc mắc về chiếṇ dịch gây quỹ, xin vui lòng xem trang Giải Đáp Thắc Mắc.

Bạn cũng có thể ủng hộ PT Cursillo mỗi khi bạn mua sắm trên mạng Amazon. Để biết thêm chi tiết, xin bấm vào Amazon Smile.

Việc bạn hỗ trợ tài chánh thật cần thiết cho PT Cursillo Toàn Quốc hầu có thể tiếp tục công tác mục vụ của Phong Trào.

Đa tạ với lời chào “De Colores!”

National Cursillo Movement (NCM) is a 501(c)(3) non-profit organization; Donations to NCM are tax-deductible to the full extent allowable under the law.