ĐGH Nói Chuyện trong Buối Ultreya III của PT Cursillo Âu Châu tại Roma

ĐGH Phanxicô vừa qua đã gặp thành phần lãnh đạo PT Cursillo mừng kỷ niệm 50 năm PT Cursillo hiện diện tại Nước Ý. Hãy xem hình ảnh buổi Ultreya tại đâỵ và đọc bài được ghi lại từ những lời ngài ứng khẩu, ngày 30 tháng 4, 2015.

Gặp Gỡ Phong Trào Cursillo

Video (Italian)
Văn bản (Tiếng Việt)
Text (English)
Text (Spanish)