2017 Các Đề Tài Hội Thảo trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc

Những bài thuyết trình sau đây trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc được tổ chức tại Đại Học Trinity trong TGP San Antonio từ 27-30 tháng 7, 2017.

Thánh Lễ – Bài Giảng

Thứ Sáu –  28 tháng 7

 

ĐGM Eusebio Elizondo, M.Sp.S.

Video

Hội Thảo Chung – Thứ Sáu 28 tháng 7, 2017

Phúc  Âm Hoá trong các Môi Trường

ĐGM Francisco José Senra Coelho – Linh Hướng OMCC 

Video (Spanish)

Audio (Spanish)

Text (English)

Text (Spanish)

Text (Vietnamese)

Tại Sao Chúng Ta Có PT Cursillo (Tâm Tưởng, Bản Chất, Mục Đích)

Margaret Weber

 

Video

Audio

Text (English)
Text (Spanish)

Text (Vietnamese)

Lịch Sử PT Cursillo tại Hoa Kỳ

Louis Salinas – Cursillo #1 – 1957 – Waco, TX

Video (Spanish)

Audio (Spanish)

Text (English)
Text (Spanish)

Text (Vietnamese)

Lịch Sử PT Cursillo tại Hoa Kỳ

Fr. Esteban Jasso, T.O.R. – Cursillo #1 – 1957 – Waco, TX

Video (Spanish)

Audio (Spanish)

Text (English)
Text (Spanish)

Text (Vietnamese)

PT Cursillo, Quá Khứ, Hiện Tại & Tương Lai

Hoang Tran

Video

Audio

Text (English)
Text (Spanish)

Text (Vietnamese)

Phần Hội Thảo tiếng Anh – Thứ Bảy 29 tháng 7, 2017

Popes, Cursillo, and Charisms

Gail Terrena

Text (English)
Text (Spanish)

Text (Vietnamese)

Group Reunion and Ultreya

Holly Wentworth

Text (English)

Phần Hội Thảo tiếng TBN – Thứ Bảy 29 tháng 7, 2017

Manual Paso a Paso

Conchita Mayorga
Text (Spanish)

Text (English)

Reunión de Grupo y Ultreya

Flor de María Alvarez

Text (Spanish)

Fausto Dâmaso
Text (Spanish)

Phần Hội Thảo tiếng Việt – Thứ Bảy 29 tháng 7, 2017

PT Cursillo và Giáo Xứ

Lm. Giuse Vũ Đảo

& Vincent Phạm Quỳnh Tín

Text (Vietnamese)

Hội Nhóm và Ultreya

Vincent Phạm Quỳnh Tín

Text (Vietnamese)