2012 Các Đề Tài Hội Thảo trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc

Những bài sau đây bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đã được trình bày trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 22 được tổ chức tại Xavier University ở Cincinnati, Ohio, 19 đến 22 tháng 7, 2012.

Being Present With Those We Love

Cuddeback

Dr. John Cuddeback

Text (English)

Communication

Aguillon

Cef Aguillon

Text (English)

El Sentido de la Vida

Ruiz

Juan Ruiz

Text (English)

Confianza

angel

Angel Delgado

Text (English)

Creatividad

fela

Fela Alfaro

Text (English)

Transcendence

Perez

Modesto Perez

Text (English)