Chào mừng bạn đến với PT Cursillo Toàn Quốc

Phong Trào Cursillo Là Gì?

Phong Trào Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội, có phương pháp riêng, nhằm làm cho những chân lý thiết yếu Kitô Giáo được sinh động một cách cá biệt, độc đáo và sáng tạo nơi từng người.  Xin xem tiếp »

Đại Hội Toàn Quốc 2017 – Kỷ niệm 60 năm Cursillo tại Hoa Kỳ!

Đại hội toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 27 đến 30 tháng 7, 2017 tại Đại học Trinity ở San Antonio, TX. ĐGM Francisco Senra Coelho, Linh Hướng OMCC, sẽ là diễn giả chính trong buổi Đại Hội.

Lệ phí ghi danh là $340 một người nếu Mẫu Ghi Danh được Trung Tâm Cursillo Quốc gia nhận trước ngày 18 tháng 6 năm 2017. Ghi danh sau ngày 18 tháng 6 năm 2017 lệ phí sẽ tăng lên $400. Chúng tôi không thể chắc chắn giữ chỗ tham dự nếu đơn ghi danh nhận sau ngày 30 tháng 6 năm 2017. Đại hội này được dự kiến là một đại hội có rất đông người tham dự để chào mừng 60 năm Cursillo có mặt tại Hoa Kỳ. Hãy đến và gặp gỡ các Cursillitas của Khóa Ba Ngày Đầu Tiên năm 1957 ở Hoa Kỳ! Hẹn gặp các bạn – rủ thêm một bạn! rủ Nhóm của bạn, rủ Ultreya của bạn, mời Linh Hướng của bạn đi cùng nhé!

Xin mời xem slideshow và các đề tài trình bày trong Đại Hội Toàn Quốc 2016.

GHI DANH NGAY

cdc-picCursillo de Cursillos

Thật đơn giản, đó là một khóa học về tính cách chân thật và đơn sơ của Đặc Sủng hình thành Phong Trào. Hãy quyết định tham dự một Khóa Cursillo de Cursillos trong miền của bạn và để cho Đặc Sủng Cursillo đào luyện bạn, nói cho bạn biết và thay đổi bạn.

Xin xem tiếp

eduardo

Eduardo Bonnín Aguiló

Một Kitô Hữu Tập Sự


Sáng Lập Viên

PT Cursillo
1917 – 2008


Bước đầu tiên trong tiến trình Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ông Eduardo đã được công bố tại Mallorca, Tây Ban Nha vào ngày 5 tháng 2, 2015. Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc mời gọi các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho việc Phong Thánh Ông Eduardo Bonnín Aguiló sớm thành hiện thực. Xem thẻ cầu nguyện


Xin xem tiếp »

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Trung Tâm Học Liệu (TTHL) được thiết lập nhằm cung cấp học liệu và thông tin về Đặc Sủng của PT Cursillo.

Xin xem tiếp »

TÀI LIỆU CURSILLO

Đây là tài liệu và sách vở chính thức của PT Cursillo được phổ biến trên Internet. Nếu đọc hết tất cả tài liệu này, bạn có thể khởi sự sinh hoạt Trường Lãnh Đạo.

Xin xem tiếp »

TIN TỨC CURSILLO TOÀN QUỐC

Phong Trào Cursillo nhằm loan truyền tin vui nhất của thực tại khả quan nhất, đó là Thiên Chúa trong Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương tiện hữu hiệu nhất, đó là tình bạn.

Xin xem tiếp »