Trang Nhà
Cursillo Là Ǵ
Tài Liệu Cursillo
Bản Tin Liên Lạc
Trung Tâm Học Liệu
Xin & Gởi Palancas
T́m Kiếm
Ủng Hộ PT Cursillo
Nối Kết & Liên Lạc
 

   Tiểu Sử Vị Sáng Lập
 

ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc sẽ được tổ chức từ ngày 31-7 đến 3-8-2014 tại Đại Học Chapman ở Orange, California. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết về Đại Hội. Xin mời xem slideshow của Đại Hội năm ngoái và tiệc liên hoan (fiesta) trong Đại Hội. Có thể ghi tên bây giờ .... Xin xem tiếp.

TÀI LIỆU CURSILLO
Đây là tài liệu và sách vở chính thức của PT Cursillo được phổ biến trên Internet.  Nếu đọc hết tất cả tài liệu này, bạn có thể khởi sự sinh hoạt Trường Lănh Đạo ... Xin xem tiếp.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
Trung Tâm Học Liệu được thiết lập nhằm cung cấp học liệu và thông tin về Đặc Sủng của PT Cursillo ... Xin xem tiếp.

ỦNG HỘ TÀI CHÁNH CHO PT CURSILLO
Xin tham gia chiến dịch đóng góp. Sự ủng hộ của quư ân nhân PT rất trân trọng cám ơn ... Xin xem tiếp.

TIN TỨC CURSILLO TOÀN QUỐC
PT Cursillo bao gồm việc công bố tin khả quan nhứt của thực tại tuyệt vời nhứt đó là Thiên Chúa trong Đức Kitô yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương tiện hữu hiệu nhứt đó là t́nh bạn ... Xin xem tiếp.

THỰC HIỆN PALANCA
Gởi và nhận palanca cho Khóa 3 Ngày và các sinh hoạt đặc biệt của PT/Giáo Phận ... Mời đọc tiếp.

 
 

World Organization of Cursillos

Cursillo® and the Cursillo logo are registered trademarks of the National Cursillo Center.
Copyright © 2014 National Cursillo Center