De Colores!

Xin các bạn dành 5 phút để lượng giá Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2016. Sự đóng góp ý kiến của các bạn rất cần thiết cho sự thành công của các Đại Hội Cursillo Toàn Quốc trong tương lai.

Đại Hội Toàn Quốc năm 2017 sẽ được tổ chức tại Đại học Trinity ở San Antonio, TX từ ngày 27 đến 30 thánh Bảy, năm 2017. Khóa Cursillo đầu tiên được giới thiệu tại Hoa Kỳ ở Waco, TX vào năm 1957. Vì vậy, năm 2017 đánh dấu việc kỷ niệm 60 năm thành lập PT Cursillo tại Hoa Kỳ. Hãy tới để ăn mừng cột mốc lịch sử này của PT Cursillo Hoa Kỳ.

Xin đa tạ!